Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
10130-03-2012XVI/107/2012w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2012 – 2023Uchwały Rady GminyObowiązujący
10230-03-2012XVI/108/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Jedwabno na rok 2012Uchwały Rady GminyObowiązujący
10329-11-2011XII/57/2011w sprawie stawek opłaty miejscowej Uchwały Rady GminyObowiązujący
10430-03-2012XVI/110/2012 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedwabno w 2012 roku Uchwały Rady GminyObowiązujący
10530-03-2012XVI/111/2012w sprawie włączenia Samorządowego Przedszkola w Jedwabnie do Zespołu Szkół w Jedwabnie.Uchwały Rady GminyObowiązujący
10630-03-2012XVI/112/2012 w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu oraz w oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkole podstawowej i przedszkolu oraz ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole samorządowe prowadzone przez Gminę Jedwabno.Uchwały Rady GminyObowiązujący
10730-03-2012XVI/113/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Dariusza BałdygaUchwały Rady GminyObowiązujący
10830-03-2012XVI/114/2012 w sprawie funduszu sołeckiego na 2013 rok Uchwały Rady GminyObowiązujący
10904-04-2012XVII/115/2012w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedwabno w obrębie geodezyjnym MałszewoUchwały Rady GminyObowiązujący
11022-05-2012XVIII/116/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2012 – 2023Uchwały Rady GminyObowiązujący
11123-05-2012XVIII/117/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Jedwabno na rok 2012Uchwały Rady GminyObowiązujący
11223-05-2012XVIII/118/2012 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i przedszkoli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierowniczeUchwały Rady GminyObowiązujący
11323-05-2012XVIII/119/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Jedwabno na lata 2012 – 2015Uchwały Rady GminyObowiązujący
11423-05-2012XVIII/120/2012 w sprawie kontynuacji w roku 2012 projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoUchwały Rady GminyObowiązujący
11523-05-2012XVIII/121/2012 w sprawie: przyjęcia zmian do Statutu ZwiązkuUchwały Rady GminyObowiązujący
11623-05-2012XVIII/122/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedwabno w obrębie geodezyjnym Brajniki Uchwały Rady GminyObowiązujący
11721-06-2012XIX/123/2012w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.Uchwały Rady GminyObowiązujący
11821-06-2012XIX/124/2012w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.Uchwały Rady GminyObowiązujący
11921-06-2012XIX/125/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2012 – 2023.Uchwały Rady GminyObowiązujący
12021-06-2012XIX/126/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Jedwabno na rok 2012Uchwały Rady GminyObowiązujący
Wyświetlone 101-120 z 1,000 rekordów.