Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
12121-06-2012XIX/127/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/110/2012 Rady Gminy Jedwabno z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedwabno.Uchwały Rady GminyObowiązujący
12221-06-2012XIX/128/2012w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/32/2011 Rady Gminy Jedwabno z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie powierzenia Spółce pod nazwą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UEUchwały Rady GminyObowiązujący
12321-06-2012XIX/129/2012w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Jedwabno w obrębie geodezyjnym Narty – jednostka BUchwały Rady GminyObowiązujący
12421-06-2012XIX/130/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi Stanisława Leszka Kowalczyka na niewłaściwą działalność Komisji Rewizyjnej.Uchwały Rady GminyObowiązujący
12521-06-2012XIX/131/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi Stanisława Leszka Kowalczyka na niewłaściwą działalność Komisji ds. Społecznych.Uchwały Rady GminyObowiązujący
12621-06-2012XIX/132/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi Stanisława Leszka Kowalczyka na niewłaściwą działalność Komisji Finansowo – Gospodarczej.Uchwały Rady GminyObowiązujący
12702-08-2012XX/133/2012 zmieniająca uchwałę Nr XIV/92/2012 Rady Gminy Jedwabno z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jedwabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rokUchwały Rady GminyObowiązujący
12829-08-2012XXI/134/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2012 – 2023.Uchwały Rady GminyObowiązujący
12929-08-2012XXI/135/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Jedwabno na rok 2012.Uchwały Rady GminyObowiązujący
13029-08-2012XXI/136/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/56/11 Rady Gminy Jedwabno z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej Uchwały Rady GminyObowiązujący
13129-08-2012XXI/137/2012w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/230/10 Rady Gminy Jedwabno z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Jedwabno, określenie źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych.Uchwały Rady GminyObowiązujący
13229-08-2012XXI/138/2012 w spawie zmiany uchwały Nr X/64/2004 Rady Gminy Jedwabno z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jedwabno.Uchwały Rady GminyObowiązujący
13329-08-2012XXI/139/2012 w sprawie zmiany uchwały XVIII/118/2012 Rady Gminy Jedwabno z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i przedszkoli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierowniczeUchwały Rady GminyObowiązujący
13429-08-2012XXI/140/2012w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedwabno w obrębie geodezyjnym MałszewoUchwały Rady GminyObowiązujący
13529-08-2012XXI/141/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości o wartości przekraczającej 50.000zł., położonej w obrębie Narty.Uchwały Rady GminyObowiązujący
13629-08-2012XXI/142/2012 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Małszewo.Uchwały Rady GminyObowiązujący
13729-08-2012XXI/143/2012 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie JedwabnoUchwały Rady GminyObowiązujący
13829-08-2012XXI/144/2012w sprawie: przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin "Czyste Mazury" z siedzibą w Mrągowie. Uchwały Rady GminyObowiązujący
13929-08-2012XXI/145/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Kordka Uchwały Rady GminyObowiązujący
14029-08-2012XXI/146/2012w sprawie poparcia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.Uchwały Rady GminyObowiązujący
Wyświetlone 121-140 z 1,018 rekordów.