Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
16129-11-2012XXIII/161/2012w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego Uchwały Rady GminyObowiązujący
16229-11-2012XXIII/160/2012w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowychUchwały Rady GminyObowiązujący
16329-11-2012XXIII/159/2012zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Jedwabno na rok 2012Uchwały Rady GminyObowiązujący
16429-11-2012XXIII/158/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2012 – 2023.Uchwały Rady GminyObowiązujący
16529-11-2012XXIII/169/2012 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jedwabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rokUchwały Rady GminyObowiązujący
16619-12-2012XXIV/183/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/169/2012 Rady Gminy Jedwabno z dnia 29.11.2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jedwabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośćUchwały Rady GminyObowiązujący
16719-12-2012XXIV/176/2012 w sprawie planu pracy Rady Gminy Jedwabno na 2013 rokUchwały Rady GminyObowiązujący
16819-12-2012XXIV/182/2012 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2013-2015 r.Uchwały Rady GminyObowiązujący
16919-12-2012XXIV/181/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rokUchwały Rady GminyObowiązujący
17019-12-2012XXIV/180/2012 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania Uchwały Rady GminyObowiązujący
17119-12-2012XXIV/179/2012 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w JedwabnieUchwały Rady GminyObowiązujący
17219-12-2012XXIV/178/2012 w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiUchwały Rady GminyObowiązujący
17319-12-2012XXIV/177/2012 w sprawie: wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jedwabno.Uchwały Rady GminyObowiązujący
17419-12-2012XXIV/175/2012 w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w JedwabnieUchwały Rady GminyObowiązujący
17519-12-2012XXIV/174/2012 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie Uchwały Rady GminyObowiązujący
17619-12-2012XXIV/173/2012w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jedwabno na 2013 rokUchwały Rady GminyObowiązujący
17719-12-2012XXIV/172/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2013– 2023.Uchwały Rady GminyObowiązujący
17819-12-2012XXIV/171/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rokUchwały Rady GminyObowiązujący
17919-12-2012XXIV/170/2012 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2012– 2023Uchwały Rady GminyObowiązujący
18019-12-2012XXIV/184/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedwabno w obrębie geodezyjnym Narty jednostka AUchwały Rady GminyObowiązujący
Wyświetlone 161-180 z 1,018 rekordów.