Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
16129-11-2012XXIII/163/2012w sprawie zmiany Statutu Gminy JedwabnoUchwały Rady GminyObowiązujący
16229-11-2012XXIII/164/2012 w sprawie podziału gminy Jedwabno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.Uchwały Rady GminyObowiązujący
16329-11-2012XXIII/165/2012w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiUchwały Rady GminyObowiązujący
16429-11-2012XXIII/166/2012w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomościUchwały Rady GminyObowiązujący
16529-11-2012XXIII/167/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedwabno.Uchwały Rady GminyObowiązujący
16629-11-2012XXIII/168/2012w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.Uchwały Rady GminyObowiązujący
16729-11-2012XXIII/169/2012 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jedwabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rokUchwały Rady GminyObowiązujący
16819-12-2012XXIV/171/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rokUchwały Rady GminyObowiązujący
16919-12-2012XXIV/172/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2013– 2023.Uchwały Rady GminyObowiązujący
17019-12-2012XXIV/173/2012w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jedwabno na 2013 rokUchwały Rady GminyObowiązujący
17119-12-2012XXIV/174/2012 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie Uchwały Rady GminyObowiązujący
17219-12-2012XXIV/175/2012 w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w JedwabnieUchwały Rady GminyObowiązujący
17319-12-2012XXIV/177/2012 w sprawie: wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jedwabno.Uchwały Rady GminyObowiązujący
17419-12-2012XXIV/178/2012 w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiUchwały Rady GminyObowiązujący
17519-12-2012XXIV/179/2012 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w JedwabnieUchwały Rady GminyObowiązujący
17619-12-2012XXIV/180/2012 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania Uchwały Rady GminyObowiązujący
17719-12-2012XXIV/181/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rokUchwały Rady GminyObowiązujący
17819-12-2012XXIV/182/2012 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2013-2015 r.Uchwały Rady GminyObowiązujący
17919-12-2012XXIV/176/2012 w sprawie planu pracy Rady Gminy Jedwabno na 2013 rokUchwały Rady GminyObowiązujący
18019-12-2012XXIV/183/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/169/2012 Rady Gminy Jedwabno z dnia 29.11.2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jedwabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośćUchwały Rady GminyObowiązujący
Wyświetlone 161-180 z 1,018 rekordów.