Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
18112-01-20229/2022w sprawie zmiany regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł wprowadzonego zarządzeniem Nr 4/2021 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 4 stycznia 2021 roku. Zarządzenia WójtaObowiązujący
18211-01-20226/2022w sprawie podania kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla klas pierwszych szkół podstawowych, przedszkoli prowadzanych przez Gminę Jedwabno oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria. Zarządzenia WójtaObowiązujący
18311-01-20225/2022zmieniające Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie powołania składu osobowego Zespołu InterdyscyplinarnegoZarządzenia WójtaObowiązujący
18411-01-20224/2022w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznego w Jedwabnie do prowadzenia postępowań dotyczących dodatku osłonowegoZarządzenia WójtaObowiązujący
18511-01-20226a/2022w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedwabno Zarządzenia WójtaObowiązujący
18611-01-20223/2022w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznego w Jedwabnie do prowadzenia postępowań dotyczących dodatku osłonowego Zarządzenia WójtaObowiązujący
18711-01-20227/2022w sprawie określenie terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jedwabno na rok szkolny 2022/2023Zarządzenia WójtaObowiązujący
18805-01-20222/2022w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Jedwabnie do przyznania dodatku osłonowego, udzielenia informacji o jego przyznaniu oraz wydawania decyzji odmownych w tym zakresie oraz w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zarządzenia WójtaObowiązujący
18904-01-20221A/2022w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pt. "Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnie" oraz powołania Pełnomocnika do spraw Realizacji projektu Zarządzenia WójtaObowiązujący
19003-01-20221/2022w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2022 roku. Zarządzenia WójtaObowiązujący
19131-12-2021135/2021w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w gminie Jedwabno w 2022 roku. Zarządzenia WójtaObowiązujący
19231-12-2021133/2021w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Jedwabno do zaciągania zobowiązań Zarządzenia WójtaObowiązujący
19331-12-2021132/2021w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabno na 2021 r. Zarządzenia WójtaObowiązujący
19430-12-2021128/2021w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19Zarządzenia WójtaObowiązujący
19530-12-2021130/2021w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w 2022 roku.Zarządzenia WójtaObowiązujący
19630-12-2021131/2021w sprawie planu finansowego zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.Zarządzenia WójtaObowiązujący
19730-12-2021129/2021w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19Zarządzenia WójtaObowiązujący
19830-12-2021127/2021w sprawie powołania Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie Zarządzenia WójtaObowiązujący
19928-12-2021125/2021w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Jedwabnie Zarządzenia WójtaObowiązujący
20028-12-2021126/2021w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabno na 2021 r.Zarządzenia WójtaObowiązujący
Wyświetlone 181-200 z 1,532 rekordów.