Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
10101-09-202289/2022w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w JedwabnieZarządzenia WójtaObowiązujący
10225-08-202287/2022w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu "Cyfrowa Gmina - Granty PPGR" realizowanego przez Gminę Jedwabni w ramach Programu Cyfrowa Gmina - Wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR".Zarządzenia WójtaObowiązujący
10324-08-202286/2022w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnie do prowadzenia spraw dotyczących wypłaty dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowymZarządzenia WójtaObowiązujący
10418-08-202285/2022w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabno za I półrocze 2022 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2022-2038Zarządzenia WójtaObowiązujący
10516-08-202284/2022w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku węglowego Zarządzenia WójtaObowiązujący
10610-08-202282/2022w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Piduń – Rekownica”. Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 w związku art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 53, art. 54, art. 55 ust. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129)Zarządzenia WójtaObowiązujący
10710-08-202283/2022w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedwabno w drodze bezprzetargowej. Zarządzenia WójtaObowiązujący
10810-08-202281/2022w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dożywianie dzieci w placówce oświatowej na terenie gminy Jedwabno w roku szkolnym 2022/2023 wraz z użyczeniem pomieszczenia do przygotowywania posiłków w budynku Zespołu Szkół w Jedwabnie przy ul. Polnej 1”.Zarządzenia WójtaObowiązujący
10909-08-202280/2022w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabno na 2022 r.Zarządzenia WójtaObowiązujący
11001-08-202279/2022w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dożywianie dzieci w placówce oświatowej na terenie gminy Jedwabno w roku szkolnym 2022/2023 wraz z użyczeniem pomieszczenia do przygotowania posiłków w budynku Zespołu Szkół Jedwabnie przy ul. Polnej 1”Zarządzenia WójtaObowiązujący
11129-07-202277/2022w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabno na 2022 r.Zarządzenia WójtaObowiązujący
11229-07-202276/2022w sprawie powołania Komisji Oceny Wniosków o udzielenie pomocy uczniom, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów na terenie Gminy Jedwabno" Zarządzenia WójtaObowiązujący
11329-07-202278/2022w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy. Zarządzenia WójtaObowiązujący
11426-07-202275/2022w sprawie ustanowienia służebności przesyłu energii elektrycznej Zarządzenia WójtaObowiązujący
11525-07-202272/2022w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenia WójtaObowiązujący
11625-07-202274/2022w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dożywianie dzieci w placówce oświatowej na terenie gminy Jedwabno w roku szkolnym 2022/2023 wraz z użyczeniem pomieszczenia do przygotowywania posiłków w budynku Zespołu Szkół w Jedwabnie przy ul. Polnej 1”.Zarządzenia WójtaObowiązujący
11725-07-202271/2022w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenia WójtaObowiązujący
11825-07-202270/2022zmieniające Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie powołania składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego. Zarządzenia WójtaObowiązujący
11925-07-202273/2022w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenia WójtaObowiązujący
12005-07-202268/2022W sprawie powołania Komisji Oceny Wniosków o przyznanie nagrody sportowej lub wyróżnienia.Zarządzenia WójtaObowiązujący
Wyświetlone 101-120 z 1,532 rekordów.