Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
16101-02-202215/2022w sprawie upoważnienia pracownika do zastępstwa na czas nieobecności w pracy Skarbnika Gminy. Zarządzenia WójtaObowiązujący
16201-02-202216/2022Zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej zasadę (politykę) rachunkowości.Zarządzenia WójtaObowiązujący
16326-01-202213/2022w sprawie prowadzenia i publikacji rejestru umów dotyczących wydatków Urzędu Gminy w JedwabnieZarządzenia WójtaObowiązujący
16426-01-202212/2022w sprawie zmian w budżet Gminy Jedwabno na 2022 r. Zarządzenia WójtaObowiązujący
16526-01-202214/2022w sprawie organizacji obsługi Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Gminy w Jedwabnie Zarządzenia WójtaObowiązujący
16619-01-202210/2022w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedwabno w 2022 roku. Zarządzenia WójtaObowiązujący
16719-01-202211/2022ws prawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Jedwabno w 2022 roku. Zarządzenia WójtaObowiązujący
16812-01-20229/2022w sprawie zmiany regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł wprowadzonego zarządzeniem Nr 4/2021 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 4 stycznia 2021 roku. Zarządzenia WójtaObowiązujący
16911-01-20226a/2022w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedwabno Zarządzenia WójtaObowiązujący
17011-01-20225/2022zmieniające Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie powołania składu osobowego Zespołu InterdyscyplinarnegoZarządzenia WójtaObowiązujący
17111-01-20224/2022w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznego w Jedwabnie do prowadzenia postępowań dotyczących dodatku osłonowegoZarządzenia WójtaObowiązujący
17211-01-20223/2022w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznego w Jedwabnie do prowadzenia postępowań dotyczących dodatku osłonowego Zarządzenia WójtaObowiązujący
17311-01-20227/2022w sprawie określenie terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jedwabno na rok szkolny 2022/2023Zarządzenia WójtaObowiązujący
17411-01-20226/2022w sprawie podania kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla klas pierwszych szkół podstawowych, przedszkoli prowadzanych przez Gminę Jedwabno oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria. Zarządzenia WójtaObowiązujący
17505-01-20222/2022w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Jedwabnie do przyznania dodatku osłonowego, udzielenia informacji o jego przyznaniu oraz wydawania decyzji odmownych w tym zakresie oraz w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zarządzenia WójtaObowiązujący
17604-01-20221A/2022w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pt. "Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnie" oraz powołania Pełnomocnika do spraw Realizacji projektu Zarządzenia WójtaObowiązujący
17703-01-20221/2022w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2022 roku. Zarządzenia WójtaObowiązujący
17831-12-2021133/2021w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Jedwabno do zaciągania zobowiązań Zarządzenia WójtaObowiązujący
17931-12-2021135/2021w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w gminie Jedwabno w 2022 roku. Zarządzenia WójtaObowiązujący
18031-12-2021132/2021w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabno na 2021 r. Zarządzenia WójtaObowiązujący
Wyświetlone 161-180 z 1,519 rekordów.