Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
24115-12-2020119/2020w sprawie autopoprawki do przedłożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2021 - 2037Zarządzenia WójtaObowiązujący
24215-12-2021119/2021w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansachZarządzenia WójtaObowiązujący
24308-11-2022119/2022Zarządzenie w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Jedwabno na 2023 rok.Zarządzenia WójtaObowiązujący
24427-02-201511aw sprawie zmiany planu finasowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami. Zarządzenia WójtaObowiązujący
24502-01-20121/2012w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Jedwabno w 2012 r.Zarządzenia WójtaObowiązujący
24614-01-20131/2013w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na prowadzenie poradnictwa pedagogicznego, terapeutycznego, prawnego, psychologicznego i szeroko rozumianej pracy socjalnej w Punkcie Pomocy Rodzinie w JedwabnieZarządzenia WójtaObowiązujący
24714-01-20141/2014zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzania zasad (polityki) rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego i jednostce urzędu gminy.Zarządzenia WójtaObowiązujący
24809-01-20151/2015w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 2015 przejściowego deficytu budżetu Gminy JedwabnoZarządzenia WójtaObowiązujący
24904-01-20161/2016w sprawie: zmiany zasad (polityki) rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego i jednostce urząd gminyZarządzenia WójtaObowiązujący
25005-01-20171/2017w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na prowadzenie poradnictwa psychologicznego w Punkcie Pomocy Rodzinie w JedwabnieZarządzenia WójtaObowiązujący
25116-01-20181/2018w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomościZarządzenia WójtaObowiązujący
25214-01-20191/2019w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedwabno na rok szkolny 2019/2020Zarządzenia WójtaObowiązujący
25302-01-20201/2020w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Zarządzenia WójtaObowiązujący
25430-11-2011120/2011w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabno na 2011 r.Zarządzenia WójtaObowiązujący
25512-11-2012120/2012w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na 2013 rokZarządzenia WójtaObowiązujący
25631-12-2013120/2013w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2013-2023Zarządzenia WójtaObowiązujący
25710-12-2015120/2015w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabno na 2015 r.Zarządzenia WójtaObowiązujący
25804-12-2018120/2018w sprawie autopoprawki do przedłożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2019 - 2032Zarządzenia WójtaObowiązujący
25903-12-2019120/2019w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Zastępcy Wójta Gminy JedwabnoZarządzenia WójtaObowiązujący
26015-12-2020120/2020w sprawie autopoprawki do przedłożonego projektu budżetu Gminy Jedwabno na 2021 rok Zarządzenia WójtaObowiązujący
Wyświetlone 241-260 z 1,532 rekordów.