Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
26116-12-2021120/2021w sprawie wdrożenia procedury zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów w Urzędzie Gminy w Jedwabnie Zarządzenia WójtaObowiązujący
26215-11-2022120/2022Zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.Zarządzenia WójtaObowiązujący
26304-01-20211/2021w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych.Zarządzenia WójtaObowiązujący
26403-01-20221/2022w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2022 roku. Zarządzenia WójtaObowiązujący
26509-01-20231/2023Zarządzenie w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełaniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedwabno.Zarządzenia WójtaObowiązujący
26617-12-2021120A/2021w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Jedwabnie Zarządzenia WójtaObowiązujący
26730-11-2011121/2011w sprawie zasad dofinansowania pracownikom Urzędu Gminy w Jedwabnie kosztów zakupu okularów korygujących wzrokZarządzenia WójtaObowiązujący
26831-12-2013121/2013w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabno na 2013 rok.Zarządzenia WójtaObowiązujący
26921-12-2015121/2015w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2015-2025Zarządzenia WójtaObowiązujący
27004-12-2018121/2018w sprawie autopoprawki do przedłożonego projektu budżetu Gminy Jedwabno na 2019 rokZarządzenia WójtaObowiązujący
27103-12-2019121/2019w sprawie wyznaczenia osób do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Zastępcy Wójta Zarządzenia WójtaObowiązujący
27228-12-2020121/2020w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w JedwabnieZarządzenia WójtaObowiązujący
27320-12-2021121/2021w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu"Zarządzenia WójtaObowiązujący
27418-11-2022121/2022Zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizującego Urzędu Gminy w Jedwabnie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu i wojnyZarządzenia WójtaObowiązujący
27502-03-201112/2011W sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Jedwabnie.Zarządzenia WójtaObowiązujący
27614-02-201212/2012w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawcząZarządzenia WójtaObowiązujący
27707-03-201312/2013w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania wniosków w otwartym konkursie ofert na o dotację na realizację zadań publicznych w 2013 r.Zarządzenia WójtaObowiązujący
27827-02-201412/2014w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2014-2025Zarządzenia WójtaObowiązujący
27917-02-201612/2016w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedwabno w drodze bezprzetargowejZarządzenia WójtaObowiązujący
28009-03-201712/2017w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz realizacji warunków umowy przez Stowarzyszenie Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego "Helper" z/s w Olsztynie, któremu udzielono dotacji z budżetu Gminy na realizację zadania publicznego.Zarządzenia WójtaObowiązujący
Wyświetlone 261-280 z 1,543 rekordów.