Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w 2016 roku

Załączniki

Załączniki

  • 2015-126
    format: pdf, rozmiar: 0.00 B, data dodania: