Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej do opiniowania wniosków o przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy.

Załączniki

Załączniki