Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powołania komisji do otwarcia i weryfikacji ofert złożonych w ramach zaproszenia do złożenia oferty.

Załączniki

Załączniki