Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi - wyznaczonemu do zastępowania dyrektora Przedszkola Samorządowego w Jedwabnie.

Załączniki

Załączniki