Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie ustalenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy w Jedwabnie

Załączniki

Załączniki