Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na alta 2011-2026

Załączniki

Załączniki