Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie założeń i wskaźników do projektu budżetu Gminy Jedwabno na 2012 rok

Załączniki

Załączniki