Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie: zorganizowania wspólnej obsługi finansowej Zespołu Szkół w Jedwabnie.

Załączniki

Załączniki