Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie określenia pojazdów mechanicznych wnoszonych do Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Jedwabnie jako wkład własny

Załączniki

Załączniki