Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabno na 2016 r.

Załączniki

Załączniki