Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia Gminie Jedwabno długoterminowego kredytu.

Załączniki

Załączniki