Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu, materiałów i wyposażenia obrony cywilnej

Załączniki

Załączniki