Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania własnego gminy Jedwabno z zakresu pomocy społecznej

Załączniki

Załączniki