Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w ramach scentralizowanego systemu rozliczania podatku od towarów i usług w Gminie Jedwabno

Załączniki

Załączniki