Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie nieodpłatnego przeniesienia własności ruchomości w drodze darowizny na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Szuci

Załączniki

Załączniki