Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługę kompleksowego odbierania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jedwabno oraz prowadzenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w 2018 roku

Załączniki

Treść aktu

  • zarzadzenie100a
    format: pdf, rozmiar: 308.33 KB, data dodania: