Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Załączniki

Treść aktu

  • zarzadzenie 110
    format: pdf, rozmiar: 1.2 MB, data dodania: