Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie upoważnień kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Jedwabnie do zaciągnięcia zobowiązań

Załączniki

Treść aktu

  • zarzadzenie 111
    format: pdf, rozmiar: 284.44 KB, data dodania: