Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w 2018 roku

Załączniki

Treść aktu