Wersja obowiązująca z dnia

zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy Jedwabno na rok 2018.

Załączniki

Załączniki