Wersja obowiązująca z dnia

zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy Jedwabno na rok 2018

Załączniki

Treść aktu