Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla projektu „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Załączniki

Załączniki