Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie autopoprawki do przedłożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2019 - 2032

Załączniki

Załączniki