Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie nieodpłatnego użyczenia pojazdu do dowozu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jedwabnie.

Załączniki

Załączniki