Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie porozumienia z Powiatem Szczycieńskim w sprawie „Modernizacja drogi powiatowej nr 1474N odcinek Burdąg – Nowy Dwór od km 18+017 ÷ 25+410”.

Załączniki

Załączniki