Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie udzilenia pełnomocnictwa nauczycielowi wyznaczonemu do zastępowania dyrektora Przedszkola Samorządowego w Jedwabnie.

Załączniki

Załączniki