Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi wyznaczonemu do zastępowania dyrektora Przedszkola Samorządowego w Jedwabnie

Załączniki

Załączniki