Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie obsługi technicznej i organizacyjnej wyborów w 2019 roku.

Załączniki

Załączniki