Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie upoważnienia osoby do dokonywania wpisów w książkach obiektów

Załączniki

Załączniki