Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Mariuszowi Dobrzyńskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Jedwabnie

Załączniki

Załączniki