Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zasad opracowania planu operacyjnego funkcjonowania gminy Jedwabno w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Załączniki

Załączniki