Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie założeń i wskaźników do projektu budżetu Gminy Jedwabno na 2020 rok.

Załączniki

Załączniki