Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku.

Załączniki

Załączniki