Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2019-2032

Załączniki

Załączniki