Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Oksana Kaczmarczyk

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Numer aktu: XIV/84/19

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Status: Obowiązujący

Załączniki: