Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załączniki

Treść aktu