Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Oksana Kaczmarczyk

w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/19 Rady Gminy Jedwabno z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany obszaru i granic aglomeracji Jedwabno.

Numer aktu: XIV/89/19

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Status: Obowiązujący

Załączniki: