Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Jedwabno na 2020 rok

Załączniki

Załączniki