Wersja nieobowiązująca z dnia

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Jedwabno.

Załączniki

Treść aktu

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.