Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Oksana Kaczmarczyk

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/82/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności, zwolnienia w części opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jedwabno.

Numer aktu: XV/96/19

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Status: Obowiązujący

Załączniki: