Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie autopoprawki do przedłożonego projektu budżetu Gminy Jedwabno na 2020 rok.

Załączniki

Załączniki